www.waterlandappartementen.nl

Van: Wim Arts [mailto:wim@acwa.nl]
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 06:20
Aan: ‘bureau@nationaleombudsman.nl’
Onderwerp: Hoe heurt het eigenlijk.

http://waterlandappartementen.nl/dossiernummer 201822952

Goedemorgen Louise Dam,

Mooier kan ik het niet maken. Nu Jort Kelder nog.

Met vriendelijke groet,
Wim Arts
Eglantier 116
4707AB Roosendaal
Tel. 06 38153098
www.acwa.nl

Eerlijk is eerlijk. XIV

De Rechtspraak
Gerechtshof
`’s-Hertogenbosch

Datum 20 september ’18
Contactpersoon mr. R.P. van der Pijl
Uw kenmerk 200.235.307/01
Onderwerp uw klacht van 25 augustus 2018

Geachte heer Arts,

Op 25 augustus 2018 heeft u een klacht ingediend betrekking hebbend op uw civiele procedure met kenmerk 200.235.307/01 (Arts/Stichting Groenhuysen). In deze procedure heeft op
9 augustus 2018 een zitting, een zogenaamde comparitie na aanbrengen, plaatsgevonden onder voorzitterschap van raadsheer-commissaris mr. J.M.H. Schoenmakers. Tijdens de zitting zijn beide partijen een regeling overeengekomen. De vaststellingsovereenkomst is opgenomen in het (later herstelde) proces-verbaal d.d. 9 augustus 2018.
In de kern ziet uw klacht erop dat de raadsheer-commissaris ten onrechte kosten ter discussie heeft gesteld. U kunt zich bij nader inzien niet meer vinden in de vaststellingsovereenkomst en verzoekt om in alle rust en zonder tijdsdruk de zitting over te doen.
Op 30 augustus 2018 heeft de Klachtencoördinator, mr. R.P. van der Pijl, telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens het gesprek is aan u medegedeeld dat een door u gewenst resultaat, het vernietigen of herroepen van een vaststellingsovereenkomst, niet via de klachtenprocedure kan worden bereikt. Voorts is u medegedeeld dat de beslissing om tijdens al dan niet kosten ter discussie te stellen, een rechtelijke procedurele beslissing is. Dergelijke beslissingen kunnen in regel alleen worden voorgelegd aan een hogere rechter. Dat geldt echter niet voor vaststellingsovereenkomsten. Verwezen is naar de Klachtenregeling van het hof ’s-Hertogenbosch, meer informatie daarover is op dezelfde dag naar u verzonden.
Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft u medegedeeld dat u uw klacht niet handhaaft, omdat u in cassatie wilde gaan. Op 6 september 2018 heft u medegedeeld de klacht toch gestand te doen, omdat u na navraag is gebleken dat de zaak is geroyeerd en cassatie niet mogelijk is. Op 7 september 2018 heeft u een nieuwe stuk gemaild.
Kennelijk is er een misverstand ontstaan, hetgeen ik betreur. Het is juist dat de zaak is geroyeerd, er geen arrest (een vonnis in hoger beroep) wordt gewezen en cassatie niet open staat. Dat laat onverlet dat het vernietigen of herroepen van een vaststellingsovereenkomst niet kan worden bereikt via een klachtenprocedure. Indien u zich niet meer in de vaststellingsovereenkomst kunt vinden, dient u daarvoor de u voor u geraden juridische stappen te ondernemen. Het ligt niet op de weg van het hof om daarover te adviseren.
Voorts kom ik tot het oordeel dat een beslissing om kosten ter zitting ter discussie te stellen een rechterlijke procedurele beslissing is. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Klachtenregeling van het hof, kunt u daar niet over klagen. De omstandigheden dat de zaak eindigt met een vaststellingsovereenkomst doet daaraan niet af. Het bestuur kan en wil niet treden in een rechterlijke beslissing.

Hoogachtend,

Mr. R.C.A.M. Philippart,
president

Eerlijk is eerlijk. XIII

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Klachtencoördinator (hof ‘s-Hertogenbosch) [mailto:klachtencoordinator.hof.denbosch@rechtspraak.nl]
Verzonden: dinsdag 11 september 2018 13:03
Aan: Wim Arts
Onderwerp: RE: KlachtW.A.M._Arts.pdf

Geachte heer Arts,
Uw digitaal ingediende klacht is in goede orde ontvangen.
U zult zo spoedig mogelijk nader vernemen.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Jolanda) van Orsouw-Mooren
managementassistente

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Afdeling civiel recht
Kamer D 3.29
088 36 21 695
www.rechtspraak

Eerlijk is eerlijk. XII

Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Oftewel het is niet allemaal kommer en kwel en na regen komt zonneschijn.

Van de gemeente Roosendaal kwam de 1e opklaring. Dreigde de advocaat uit Tilburg met alles waar je niet op zit te wachten, gelukkig had gemeente Roosendaal beter nieuws.

Naar aanleiding van het advies van de commissie hebben wij besloten het ondersteuningsplan op de volgende concrete punten aan te passen:
•1 De zorgaanbieder neemt de organisatie van de huishoudelijke taken over;
•2 De frequentie van het ramen zemen wordt gesteld op 6 maal per jaar.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten uw bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit op de hiervoor genoemde punten te herroepen en daarvoor in de plaats een nieuw besluit omtrent toekenning overeenkomstig het door middel van deze beslissing op bezwaar gewijzigde ondersteuningsplan. Aangezien ons college heeft besloten om et bestreden besluit te herroepen, heeft u aanspraak op een vergoeding van de proceskosten van € 1.002,00.

En nu maar open dat in Tilburg et weer ook beter wordt en C’est le ton qui fait la musique de aangetekende brieven ook milder van toon worden, maar wellicht geldt hierbij de wens is de vader van de gedachte.

Wordt vervolgd,

WAM

Eerlijk is eerlijk. XI

Van: Lilian Marijnissen [mailto:lilianmarijnissen@sp.nl]
Verzonden: vrijdag 7 september 2018 09:22
Aan: wim@acwa.nl
Onderwerp: We hebben gewonnen!

Beste Wim,
Het onbeschaafde plan om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te laten werken is van tafel! Een enorme overwinning voor Noortje, de helden van Wij Staan Op en al die anderen die in beweging kwamen.

Vorige week kwamen we in Amsterdam met honderden mensen bij elkaar. Een breed offensief voor eerlijk loon. Wij spraken daar met elkaar af: wij gaan dit winnen. En we wonnen!

Als we samen opstaan, is alles mogelijk. Laten we daarom afspreken dat dit pas het begin is. Kom op zaterdag 15 september naar Rotterdam. Want het is Tijd voor Rechtvaardigheid. Tot dan!

Ik ben erbij!

Met vriendelijke groet,

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Deel

Tweet

Stuur door

SP © 2018
Tenzij anders vermeld zijn foto’s te gebruiken onder de CC-BY-ND 3.0 licentie.
Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van belangrijk nieuws van de SP.

Postadres:
Snouckaertlaan 70, 3811 MB, Amersfoort

WIl je iets veranderen aan de ontvangst van deze mails?
Je kunt je instellingen aanpassen of uitschrijven van deze lijst

Eerlijk is heerlijk. X

Van: Wim Arts [mailto:wim@acwa.nl]
Verzonden: woensdag 5 september 2018 05:49
Aan: ‘m.marijnissen-couweleers@tweedekamer.nl’
Onderwerp: FW: dierbare plekjes

Goedemorgen Merian,

Weet jij wanneer ik een telefoontje over de conceptlijst mag verwachten.

BVD

Met vriendelijke groet,
Wim Arts
Eglantier 116
4707AB Roosendaal
Tel. 06 38153098
www.acwa.nl

Van: Wim Arts [mailto:wim@acwa.nl]
Verzonden: dinsdag 4 september 2018 13:26
Aan: ‘Franka.vanderrijt@bndestem.nl’
Onderwerp: dierbare plekjes

Beste Franka,

Het oude-gemeentehuis, waar ik met de burgemeesters Godwaldt, Schneider en Marijnen in het georganiseerd overleg heb mogen vergaderen is voor mij een dierbare plaats.
En “last but not least” de huidige St. Jan waar ik nog geen verse vis heb gekocht maar wat niet is, kan nog komen.

Met vriendelijke groet,
Wim Arts
Eglantier 116
4707AB Roosendaal
Tel. 06 38153098
www.acwa.nl

Verse vis in de kerk.

Tot mijn schande en schaamte zit ik in een ruimte, waar ik geacht word mijn eeuwig heil te bepleiten, de Roosendaalse Sint Janskerk, te denken aan Buziau en zijn viskraam. Buziau, eens onze nationale komiek van wereldformaat, staat op het toneel als vishandelaar. Bij zijn kraam een bord en daarop met grote krijtletters:
‘Heden heerlijke verse vis te koop.’ Er komen nu achtereenvolgens allerlei mensen voorbij. De eerste zegt, ‘Waarom staat daar ‘heerlijke verse vis? ‘ Verse vis is toch altijd heerlijk ?’ Met een lap veegt Buziau het woord ‘heerlijke’ uit. De volgende, Dat woordje ‘verse’ kan best weg; niemand verwacht dat u rotte vis verkoopt. Het woord ‘verse’ verdwijnt. Weer een wandelaar. ‘Heden vis te koop’ is veel te lang, man. Je geeft je vis toch niet weg ?’ De woorden ‘te koop’ verdwijnen. Volgende belangstellende: ‘Heden vis ?’ Het is toch altijd heden ? Alleen het woordje ‘vis’ blijft over. Tot de laatste meneer zegt: ‘Denkt u dat mensen niet zien, dat dit vissen zijn ? Dat ze u beschouwen als een handelaar in oud ijzer ?’ Buziau haalt het hele bord weg. Nu begint de zaak net andersom. Iemand komt vragen, of de vis wel vers is. Buziau schrijft ‘verse vis.’ Geeft u die vis wég, vraagt een mevrouw. Er komt te staan: ‘verse vis te koop’. Ja, maar is die vis wel lekker ? Het wordt ‘heerlijke verse vis te koop.’ En wanneer begint de verkoop ? ‘Die is allang aan de gang, meneer.’
Nou, zet dat dan op je bord. ‘Heden heerlijke verse vis te koop.’ Tot mijn schande en schaamte herleeft deze scène in de Sint Jan. Hoe dat komt ? Kijk. De Sint Janskerk is sinds de jongste restauratie mooi van interieur, helder wit, strak én sober; precies zoals het een Waterstaatskerk ‘betaamt’ om eens een woord uit haar bouwperiode te gebruiken. Maar wij allemaal, roomse veteranen onder elkaar, hebben haar wel anders gekend. Vroegere besturen en pastores lieten die witte kerk helemaal volschilderen. Alle blanke pilaren kitscherig omgetoverd tot geschilderd, net-echt marmer. Heel de kerk vol bijbelse voorstellingen. De wonderbare visvangst met meer dan levensgrote vissen en vissers, het laatste avondmaal en het laatste oordeel. Hele zwermen heiligen, neerziend op de beminde gelovigen onder hen. En nu, zittend in die mooie, sobere en strakke witte kerk, moet ik denken aan de golfslag van de menselijke smaak. Want wij mensen zijn wonderlijke wezens. O ja, Monumentenzorg waakt. Maar ánders zou het wel eens zó kunnen gaan. Er komt een schilder binnen onder de gewelven. Hij heeft zijn schetsen en zijn palet onder de arm. Hij draagt zijn penselen in de hand. De stellingen vol verfpotten zijn er al. Hij klimt de ladder op. Hij doopt een penseel in de verf. Hij zet het penseel tegen de witte muur en begint te schilderen. Het is helemaal niet uitgesloten dat het terugkomt. Heiligen en engelen. Het laatste avondmaal. Het laatste oordeel. De wonderbare visvangst: verse vis in de kerk.
Het zál wel niet, want Monumentenzorg waakt. Maar het zóu natuurlijk kunnen, dat ook de smaak van Monumentenzorg verandert. En dan ……

P.S. Bij nader inzien moet ik vaststellen, dat mijn herinnering me een beetje bedrogen heeft, in zoverre dat Buziau dat rolletje in zijn revue nauwelijks zélf gespeeld kan hebben. Hij was analfabeet.
En: vrij kort nadat ik dit schreef, werd de ‘St. Jan’ zoals dat heet, ‘aan de eredienst onttrokken.’ Doodjammer !  

Eerlijk is heerlijk IX

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Team IDC cluster Bezwaar en Beroep [mailto:administratiebezwaarenberoep@roosendaal.nl]
Verzonden: woensdag 5 september 2018 13:06
Aan: wim@acwa.nl
Onderwerp: [Zaakmail 152903-10a0c3] Ontvangstbevestiging bezwaar, zaaknummer 152903

Geachte heer Arts,

Op 5 september 2018 hebben wij uw bezwaarschrift geregistreerd onder zaaknummer 152903.
U kunt de voortgang van deze zaak volgen op uw persoonlijke internetpagina: https://mijn.roosendaal.nl/pip/login

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of door deze e-mail te beantwoorden. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer bij de hand te houden.

Vriendelijke groet,

Team Interne Dienstverlening en Communicatie
Bezwaar en Beroep
Telefoonnummer 14 0165
Gemeente Roosendaal

Eerlijk is heerlijk. VIII

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Gemeente Roosendaal [mailto:emailzaaksysteem@roosendaal.nl]
Verzonden: woensdag 5 september 2018 09:54
Aan: wim@acwa.nl
Onderwerp: [Zaakmail 152837-db6baf] Melding woon- of leefomgeving met zaaknummer 152837 ontvangen

Beste meneer/mevrouw,

Hartelijk dank dat u de moeite wilt nemen om een melding te doen over de woon- of leefomgeving.
Wij hebben uw melding op 05-09-2018 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 152837.
Uw melding: Overig (melden van overige problemen): Ingediend op dinsdag, 4. september 2018 – 11:12
Ingevulde gegevens zijn:
Naam Wim Arts
E-mailadres wim@acwa.nl
Onderwerp verkeersveiligheid
Toelichting
Geachte mevrouw, heer,

Wekelijks breng ik een bezoek aan fysio van Broekhoven-Bergrand.
Helaas is het voor ons gehandicapten niet mogelijk om op een voetgangers veilige wijze de fysio praktijk aan de Bergrand te bereiken anders dan via rijweg of fietspad.

Is het mogelijk dat alle gehandicapten op een veilige wijze te voet met of zonder rollator naar de fysio praktijk van Broekhoven aan de Bergrand de Bergrand kunnen bereiken.

Waarvoor BVD.

m.vr.gr.

Wim Arts

In geval van correspondentie verzoeken wij u dit zaaknummer te gebruiken zodat wij u snel kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

De gemeente Roosendaal

Deze ontvangstbevestiging is geautomatiseerd tot stand gekomen en hier kan derhalve niet op worden gereageerd.

Eerlijk is heerlijk. VII

Beste Wim,

Mark Rutte wil buitenlandse aandeelhouders van Shell en Unilever niet 1,4 maar zelfs 2 miljard euro cadeau doen. Per jaar! Rutte bevoordeelt na een paar telefoontjes met zijn vrienden liever een handjevol rijken in plaats van dat geld te investeren in leraren, zorgverleners, agenten, buschauffeurs of winkelpersoneel. Zij moeten allemaal in actie komen om gewoon hun werk goed te kunnen doen met een fatsoenlijke waardering. Vrijwel niemand in Nederland steunt het afschaffen van de dividendbelasting, maar Rutte duwt gewoon door. Als dit elders in de wereld zou gebeuren dan zouden we dit soort praktijken zonder twijfel moreel corrupt noemen.

Ik sprak hier vanochtend over tijdens de toespraak die ik mocht houden bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Ook sprak ik over klimaatrechtvaardigheid en hoe we naar mijn idee veel overtuigender de grove ongelijkheid in de wereld moeten bestrijden en migratie meer beheersbaar kunnen maken. Mijn hele toespraak kunt u hier zien.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Daarom komen we op 15 september bij elkaar in Rotterdam. Aan de prachtige Wilhelminakade gaan wij laten zien dat het anders kan en rechtvaardiger moet. Met onder andere Javier Guzman, Ewald Engelen en ik hoop ook u te zien!

Ik ben erbij!

Met vriendelijke groet,

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

SP © 2018
Tenzij anders vermeld zijn foto’s te gebruiken onder de CC-BY-ND 3.0 licentie.
Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van belangrijk nieuws van de SP.

Postadres:
Snouckaertlaan 70, 3811 MB, Amersfoort

WIl je iets veranderen aan de ontvangst van deze mails?
Je kunt je instellingen aanpassen of uitschrijven van deze lijst